Urodzona, by tragicznie zginąć?

21 września 2013 w południe terroryści z ugrupowania Asz-Szabab zaatakowali centrum handlowe Westgate Mall w Nairobi. Jedną z pierwszych ofiar zamachu była Anne Dechauffour wraz ze swoją matką, Corinne. Zginęło łącznie 71 osób, a 175 zostało rannych.

Horoskop Anne Dechauffour

Horoskop Anne Dechauffour. Źródło: Astro-Databank.

Anne była studentką, która zarabiała i pasjonowała się modelingiem. Do Kenii przybyła, by odwiedzić swoją matkę, która osiedliła się tam 10 lat wcześniej po ponownym zamążpójściu. Jej horoskop spełnia tak wiele astrologicznych reguł dotyczących gwałtownej śmierci, że postanowiłem poświęcić mu osobną notatkę blogową.

Wettiusz Walens z Antiochii (II wiek n.e.) w swoim dziele przedstawił kilka aforyzmów wskazujących na nienaturalną, gwałtowną śmierć właściciela horoskopu. Omawiany horoskop spełnia aż trzy z czterech wspomnianych przez Walensa:

 • Władca znaku syzygii znajduje się w awersji do niej. Malefik przebywa w znaku aspektującym władcę syzygii.

Przedurodzeniowa pełnia Księżyca miała miejsce w 6 stopniu Byka. Władczyni tego znaku, Wenus, znajduje się w jednym ze znaków nieaspektujących Byka (kwinkunksy i półsekstyle nie należą do tradycyjnych (tzw. ptolemejskich) aspektów). Wenus przebywa w jednym znaku z Marsem, co w pełni spełnia warunki stawiane przez Walensa.

 • Merkury znajduje się w znaku opozycyjnym do przedurodzeniowej pełni Księżyca i jest uszkodzony przez malefika, tj. Saturna.
 • W znaku tranzytowanym przez Księżyc w 40. dniu po narodzeniu znajduje się w natywniku Saturn i Merkury.

Walens uważał również, że 8 znak od ascendentu i Punktu Fortuny wskazuje na przyczynę śmierci. Warto zauważyć, że przebywa w nim tradycyjny sygnifikator podróży, Księżyc, dodatkowo władający IX domem (daleki podróże). Taka zawartość ósmego domu dobrze oddaje okoliczności śmierci – zagraniczny wyjazd. Co z przyczyną? Zarówno przy opisie Skorpiona i Bliźniąt (niszczonych kolejno przez Bliźnięta i Koziorożca) Walens wymienia atak przez bandytów[str. 55-56]

 

Całkowicie inne reguły dotyczące nienaturalnej śmierci przedstawił William Lilly w swojej „Christian Astrology”. Podał on 15 aforyzmów, w których podkreślił znaczenie gwałtownych znaków zodiaku (wbrew obecnemu w polskiej literaturze tłumaczeniu, uważam, że lepszym byłoby „brutalnych”; są to znaki władane lub wywyższające malefiki) i brutalnych gwiazd stałych, do których zaliczył Algola, Aldebarana, Betelgezę, Polluksa, Południową Szalę Wagi i Antaresa. Autor świetnego artykułu „Who will survive?”, Kennet Gillman, doszedł do wniosku, że do najważniejszych reguł Lilly’ego należą dwie, stosunkowo złożone, spośród piętnastu:

 1. Słońce lub Księżyc jest w brutalnym znaku a drugie z nich w koniunkcji z brutalną gwiazdą stałą ORAZ jeden z malefików w aspekcie ze Słońcem, Księżycem lub władcą 8 domu.
 2. Oba światła w koniunkcji, kwadraturze lub opozycji z Marsem lub Saturnem ORAZ jedno ze świateł i jeden z malefików w brutalnym znaku lub w koniunkcji z brutalną gwiazdą stałą.

Horoskop Anne spełnia warunki pierwszej z nich: Słońce położone jest w brutalnym znaku, Skorpionie, a Księżyc przebywa w koniunkcji z Aldebaranem. Jeden z malefików, Saturn, aspektuje władcę ósmego domu – jest w koniunkcji z Merkurym. Na uwagę zasługuje przebywanie obu malefików i władcy 8. domu nie tylko w brutalnych znakach zodiaku, lecz także w dwadasamsach brutalnych znaków! Gdzie położony jest Punkt Śmierci (wierzchołek 8 domu + Saturn – Księżyc)? Ano w 9°12′ Strzelca, czyli w koniunkcji z brutalnym Antaresem. Władca ósmego domu peregrynuje, co ponownie nasuwa skojarzenia z podróżą…

 

Odległość planet zewnętrznych od Słońca, część I

Nieodłączną częścią analizy godności przygodnej/akcydentalnej planety, a zatem jej siły do działania, jest sprawdzenie położenia analizowanej planety w stosunku do Słońca. Ta nieco zapomniana we współczesnej astrologii procedura miała różne oblicza w różnych okresach praktykowania astrologii tradycyjnej. Pewną trudność sprawia zawiła nomenklatura, ponieważ nie została ona na przestrzeni wieków jednoznacznie usystematyzowana. Z tego powodu „orientalny”, „wschodni” i „poranny” mogą być traktowane jako bliskoznaczne lub synonimiczne; podobnie „okcydentalny”, „zachodni” i „wieczorny”. Osobiście przyjąłem terminologię zaproponowaną przez tłumacza Czworoksięgu Ptolemeusza, stąd „poranny” i „wieczorny” dotyczą w moich artykułach położenia względem Słońca, zaś „wschodni” i „zachodni” na ogół położenia względem osi horoskopu. Wyraz „orientalny” stosuję, gdy chcę zachować wierność przekładu angielskich tekstów (ang. oriental, occidental) lub gdy autor nie precyzuje, czy ma na myśli położenie względem Słońca czy osi.

Ćwiartki horoskopu. K. Ptolemeusz, Czworoksiąg, tłum. G. Muszyński, s. 75

Ćwiartki horoskopu.
Na podstawie: K. Ptolemeusz, Czworoksiąg, tłum. G. Muszyński, s. 75

William Lilly przy opisie Słońca komentuje, że „wszystkie inne planety są orientalne [ang. oriental; tutaj: poranne] kiedy wschodzą lub ukazują się przed nim o poranku; okcydentalne [ang. occidental; tutaj: wieczorne], kiedy widoczne powyżej ziemi po jego zachodzie” [Christian Astrology, s. 70]. Tak określone położenie każdej z planet wobec Słońca brał pod uwagę w trakcie procedury obliczania godności przygodnej planety. Saturn, Jowisz i Mars w położeniu porannym otrzymywały 2 punkty, zaś w położeniu wieczornym traciły 2 punkty. Planety wewnętrzne–Wenus i Merkury–otrzymywały dwa punkty za położenie wieczorne, zaś w położeniu porannym traciły dwa punkty.

Na podstawie: W. Lilly, Christian Astrology, s. 115

Na podstawie: W. Lilly, Christian Astrology, s. 115

Dla pełnego obrazu sytuacji należy sobie uświadomić, że punktowany ruch prosty (versus retrogradacja) i szybki (versus wolny) także zależą od położenia planety wobec Słońca. W ten sposób planeta w optymalnym położeniu wobec Słońca może w systemie Lilly’ego otrzymać aż 13 punktów! To zdecydowanie więcej niż za nawet najlepsze położenie horoskopowe (planety w domach I i X otrzymują po 5 punktów).

Poza arytmetycznie obliczaną godnością planety, położenie poranne i wieczorne wobec Słońca miało nadawać lub modyfikować pewne znaczenia planet. Zdaniem wielu astrologów, w tym Williama Lilly’ego, położenie planet wobec Słońca odgrywa szalenie istotną funkcję przy określaniu temperamentu właściciela horoskopu. Ciekawą koncepcję, niestety rzadko eksplorowaną przez współczesnych astrologów, zaproponował Michael R. Meyer. Opisał zupełnie różne znaczenia Wenus i Merkurego w zależności od ich położenia wobec Słońca.  Przypisuje on też szczególne znaczenie porannej planecie będącej najbliżej Słońca.

Czy temat został już wyczerpany? Absolutnie nie!

W kolejnym wpisie zaprezentuję koncepcję Bonattiego, który w zdecydowanie bardziej drobiazgowy sposób oceniał kondycję planet zewnętrznych w zależności od ich odległości kątowej od Słońca.

Sygnifikator usposobienia. Analiza technik angielskich astrologów okresu renesansu i ich praktyczne zastosowanie

O astrologii tradycyjnej dużo się mówi i pisze. Od lat modna jest jej krytyka. Zwykle przez osoby, które nie zadały sobie trudu jej poznania. A żeby coś krytykować chyba wypadałoby dokładnie poznać cały system i wiedzieć, co tak właściwie się odrzuca. Prawda?

Niestety, na polskim rynku wydawniczym mamy tylko jeden tekst źródłowy dotyczący astrologii urodzeniowej – Czworoksiąg Ptolemeusza. Mimo różnych inicjatyw propagujących astrologię tradycyjną urodzeniową, nie może być mowy o upowszechnieniu jej praktykowania, dopóki nie zostaną przetłumaczone na język polski średniowieczne podręczniki z kręgu arabskiego, żydowskiego czy perskiego (Abu Bakr, Masha’allah, Abu Ma’shar, Sahl, Abraham ibn Ezra, Alcabitius), zachodnie traktaty napisane po łacinie (G. Bonatti, J.B. Morin), czy chociażby angielskie teksty z XVII wieku. Niestety, od lat żadne wydawnictwo nie podjęło się takiego zadania.

Postanowiłem wyjść na przeciw zapotrzebowaniu i podjąłem się równoległego tłumaczenia 4 traktatów astrologicznych pochodzących z XVII wieku. Szczególne podziękowania kieruję do osób wspierających mnie w tłumaczeniu: Magdy Krukowskiej, Doroty K., Niny Gryphon i Theodora Naickera. W powstałym artykule porównałem metodologię wyznaczania i interpretowania sygnifikatora usposobienia (sygnifikatora zachowania). Stanowi to jeden z elementów interpretacji znaczenia pierwszego domu.

Zachęcam do wypróbowania tej techniki i wzbogacenia swojego warsztatu astrologicznego. Jeżeli znajdziecie ciekawe przykłady realizacji różnych sygnifikatorów usposobienia, dajcie znać w komentarzach, na swoich blogach i artykułach. W ten sposób wszyscy poszerzymy swoje rozumienie realizacji planet w różnych konfiguracjach z pozostałymi elementami horoskopów.

Aktualna wersja do pobrania tutaj: Sygnifikator usposobienia – wersja 1.2 (pdf) (epub)
wersja 1.1 – poprawione literówki i formatowanie tekstu
wersja 1.2 – Henry Coley także uwzględniał dyrekcje prymarne ascendentu (strona 3 artykułu)

Mimo dużej objętości tekstu, udostępniam go jako artykuł możliwy do pobrania za darmo (polecam wydrukować, bo to aż 24 strony 🙂 ). Mam nadzieję, że w ten sposób przyczynię się choć w niewielkim stopniu do upowszechnienia się technik astrologii tradycyjnej. 🙂

William Lilly – O temperamencie ciała, jakościach planet i znaków zodiaku

Christian Astrology, Księga III, Rozdział CVI
O temperamencie ciała, prajakościach planet i znaków zodiaku

Wielka i rozmaita jest różnorodność temperamentów, zarówno odnosząca się do gatunku jak i jednostek; za nieskończoną brana jest mnogość dobrych humorów oraz cnót znajdujących się w ciele człowieka, wynikająca z usposobienia rodziców, poszczególnych i rozmaitych położeń gwiazd i ich oddziaływań między sobą. Są jednak cztery główne humory w ciałach istot żywych(1), tak więc są i cztery główne temperamenty odpowiadające im: sangwiniczny – umiarkowanie gorący i wilgotny, flegmatyczny, który jest wilgotny i zimny, choleryczny, który jest gorący i suchy, melancholijny, który jest zimny i suchy.

Te cztery temperamenty, kompleksje(2) lub humory są poznane na podstawie prajakości i natury sygnifikatorów temperamentu, ich wzajemnego wymieszania się, na podstawie świadectw [obecności] wszystkich czterech jakości wedle pewnej metody, gorąca, zimna, wilgoci i suchości.

Sygnifikatorami temperamentu są:

 • Po pierwsze, ascendent i jego władca
 • Po drugie, planeta lub planety położone na ascendencie lub węzły księżycowe lub planety tworzące ścisły aspekt(3) do ascendentu
 • Po trzecie, Księżyc i planeta lub planety, które tworzą z nim aspekt w obrębie połowy orby
 • Po czwarte, Pora roku lub znak, w którym znajduje się Słońce
 • Po piąte, Władca horoskopu(4)

Jakości sygnifikatorów i znaków, w których się znajdują, winny być należycie przeanalizowane. Nie możesz przy tym zapomnieć, że jeśli Saturn lub Mars tworzą z ascendentem lub Księżycem maleficzny aspekt, mieszają one swoje ekstremalne jakości z temperamentem człowieka, [obliczonym na podstawie pozostałych świadectw].

Planety

Księżyc

 • Od nowiu do 1 kwadry – gorący i wilgotny
 • Od 1 kwadry do pełni – gorący i suchy
 • Od pełni do 2 kwadry – zimny i suchy
 • Od 2 kwadry do nowiu – zimny i wilgotny

Słońce jest oceniane zgodnie z porą roku:

 • wiosna (Baran, Byk, Bliźnięta) – gorące i wilgotne
 • lato (Rak, Lew, Panna) – gorące i suche
 • jesień (Waga, Skorpion, Strzelec) – zimne i suche
 • zima (Koziorożec, Wodnik, Ryby) – zimne i wilgotne

Natura znaków

Baran, Lew, Strzelec – troistość ognia, gorący i suchy, Choleryk
Byk, Panna, Koziorożec – troistość ziemi, zimny i suchy, Melancholik
Bliźnięta, Waga, Wodnik – troistość powietrza, gorący i wilgotny, Sangwinik
Rak, Skorpion, Ryby – troistość wody, zimny i wilgotny, Flegmatyk

Rozważ jakości sygnifikatorów i znaków, zbierz świadectwa dla każdej z czterech prajakości, czyli Gorąca, Wilgoci, Zimna, Suchości i na tej podstawie osądź kompleksję.

Jeżeli przeważają gorąco i wilgoć, osoba jest sangwinikiem, jeżeli zimno i wilgoć, jest ona flegmatykiem, jeżeli gorąco i suchość, cholerykiem, jeżeli zaś zimno i suchość, melancholikiem.

Musisz uważnie zająć się zbieraniem świadectw [obecności] czterech humorów, [czterech prajakości:] ciepła, wilgoci, zimna i suchości. Może bowiem zdarzyć się, że jakości planet oraz znaków zdobędą taką samą ilość świadectw i jedna będzie miała tyle świadectw gorąca, co inna świadectw zimna. W takim przypadku jakości te znoszą się wzajemnie i nie zliczamy ich przy obliczaniu temperamentu. Gdy jedna planeta jest władcą zarówno horoskopu i ascendentu(5), powinieneś policzyć jej świadectwo trzykrotnie. Przy Księżycu na ascendencie, jego świadectwo[o temperamencie człowieka] będzie dwukrotne lepiej wyeksponowane.

Przypisy:

1 – istot żywych (living soul), termin ten znajduje się w Księdze Rodzaju (Rdz 2, 7). W wersji angielskiej (na podstawie: http://erv.scripturetext.com/genesis/2.htm ) werset ten brzmi: „And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.„. W Biblii Tysiąclecia ( http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=2#W7 ) ten sam fragment wygląda następująco: „wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.
2 – kompleksja (łac. complexio, ang. complexion) –  Terminem łacińskim posłużyła się dr Paulina Piotrowska: „Dopóki bowiem nie udowodniono racjonalnie, że gwiazdy pozostają bierne w stosunku do natury człowieka i są jedynie ciałami, a nie bóstwami, wierzono, że oddziałują one na naturę człowieka i jego complexio, czyli strukturę żywiołów w organizmie, a zatem i ich jakości.” (fragment rozprawy doktorskiej Pauliny Piotrowskiej „Studia nad Disputatio contra iudicium astrologorum Marsilia Ficina” obronionej w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, źródło: fanpage Polskiego Towarzystwa Astrologicznego). Jak podają anglojęzyczni wikipedyści ( http://en.wikipedia.org/wiki/Complexion ): Complexion was defined as “that quality which results from the mutual interaction and interpassion of the four contrary primary qualities residing within the elements. These elements are so minutely intermingled as each to lie in very intimate relationship to one another. Their opposite powers alternately conquer and become conquered until a quality is reached which is uniform throughout the whole: this is the complexion.”
3 – planety tworzące ścisły aspekt (in partile aspecting) – planety na tym samym stopniu w stosownych znakach w zależności od aspektu
4 – Władca horoskopu (Lord of Geniture) – planeta, mająca najwięcej godności w 5 punktach horoskopu: ascendencie, medium coeli, miejscu położenia Słońca i Księżyca oraz Punkcie Szczęścia
5 – planeta jest władcą zarówno horoskopu i ascendentu (Lord of Geniture and Horoscope) – władcą horoskopu jest planeta, mająca najwięcej godności w 5 punktach horoskopu:  ascendencie, medium coeli, miejscu położenia Słońca i Księżyca oraz Punkcie Szczęścia

Temperament – prajakości w astrologii urodzeniowej

O żywiołach – czyli pośrednio o temperamentach – przeczytamy już na wstępie każdego podręcznika astrologii i usłyszymy na pierwszych zajęciach kursu astrologicznego. Czy wpłynie to na jednak na proces interpretacji w praktyce? Ano zazwyczaj – i mówię to, myśląc o sobie – niekoniecznie lub w niewielkim stopniu.

Zodiak a prajakości

Po co zawracać sobie tym głowę?

– astrologiczna teoria aspektów – działanie tzw. aspektów ptolemejskich ma opierać się na  harmonii(lub jej braku) pomiędzy jakościami znaków, w których znajdują się planety. Stąd trygony są najbardziej harmonijne – łączą znaki o tych samych prajakościach, w przeciwieństwie do kwadratur i opozycji, gdzie tej harmonii brakuje. Tłumaczy to także niemożność zaakceptowania przez tradycyjnych astrologów aspektów rozbieżnych/przez znaki, ponieważ Słońce na 29° Barana i Wenus w 1° Byka nie łączy posadowienie w odcinku zodiaku o tej samej jakości.

– astrologia urodzeniowa – określenie temperamentu człowieka,

– astrologia horarna – przyporządkowanie prajakości znakom umożliwia wskazanie położenia zgubionych przedmiotów oraz szukanie przyczyny choroby w dysharmonii w prajakości planety a znakiem zodiaku, w którym przebywa – ten temat poruszę w kolejnym wpisie.

Określanie temperamentu na podstawie horoskopu natalnego.

Metod określania temperamentu na podstawie kosmogramu urodzeniowego jest całkiem sporo. Postanowiłem opisać sposób proponowany przez Johna Frawleya, czyli ten sam, który opisał William Lilly już w XVII wieku. W 106. rozdziale „Christian Astrology” napisał, by w wyznaczaniu temperamentu człowieka, zbadać:

 1. Znak wschodzący(ascendent) i jego władcę
 2. Planety położone w znaku ascendentu lub węzły księżycowe lub planety tworzące ścisły aspekt(in partile aspecting – planety na tym samym stopniu w stosownych znakach w zależności od aspektu) do ascendentu
 3. Księżyc(przede wszystkim faza, znak odgrywa drugorzędną rolę) i planety, które tworzą aspekt z nim
 4. Porę roku lub znak, w którym znajduje się Słońce
 5. Władcę horoskopu(planeta o najwyższej godności w miejscu położenia ASC, MC, Słońca, Księżyca i Punktu Szczęścia)

W metodzie Lilly’ego ważne jest, czy planeta wschodzi przed Słońcem(orientalna) czy też za nim(okcydentalna). Poniżej przedstawiam tabelkę prajakości planet na podstawie „Christian Astrology”. Określenia „okcydentalna” i „orientalna” bywały różnie rozumiane przez różnych autorów i tłumaczy, jednak w przypadku W. Lilly’ego chodzi o znaczenie, które podałem.

Jakości planet wg W. Lilly'ego

Jakość Księżyca zależy przede wszystkim od fazy, w której się znajduje:

 • Od nowiu do 1 kwadry – gorący i wilgotny – sangwinik
 • Od 1 kwadry do pełni – gorący i suchy – choleryk
 • Od pełni do 2 kwadry – zimny i suchy – melancholik
 • Od 2 kwadry do nowiu – zimny i wilgotny – flegmatyk

Jakość Słońca zależy przede wszystkim od pory roku:

 • wiosna (Baran, Byk, Bliźnięta) – gorące i wilgotne
 • lato (Rak, Lew, Panna) – gorące i suche
 • jesień (Waga, Skorpion, Strzelec) – zimne i suche
 • zima (Koziorożec, Wodnik, Ryby) – zimne i wilgotne

Każda planeta musi charakteryzować się jednak dwiema jakościami. Wynika z tego, że wszystkie okcydentalne planety, a Merkury zarówno orientalny jak i okcydentalny, przyjmują drugą prajakość od znaku, w którym się znajdują. Okcydentalny suchy Mars w zimnym i suchym Byku będzie zimną i bardzo suchą planetą. John Frawley, pracując z tą techniką wyznaczania temperamentu człowieka, doszedł do wniosku(źródło: astrolabium.pl, skyscript.co.uk), że orientalny Saturn jest zimny i suchy, a nie – jak podaje William Lilly, co zostało zaprezentowane w powyższej tabeli – zimny i wilgotny.

Ciekawostka dla tych, którzy pragną wykorzystać wiedzę o prajakościach do interpretacji swojego horoskopu urodzeniowego. Lee Lehman wyróżnia 9, a nie typowe 4 typy temperamentu:

 • Gorący i Suchy – powszechnie: żywioł ognia – choleryk
 • Zimny i Suchy – powszechnie: żywioł ziemi – melancholik
 • Gorący i wilgotny – powszechnie: żywioł powietrza – sangwinik
 • Zimny i wilgotny – powszechnie: żywioł wody – flegmatyk
 • Gorący – sangwiniczno-choleryczny
 • Zimny – melancholijno-flegmatyczny
 • Wilgotny – sangwiniczno-flegmatyczny
 • Suchy – choleryczno-melancholijny
 • Wszystkie – zbalansowany

W jednym z kolejnych wpisów z pewnością wrzucę przykładową interpretację temperamentu na podstawie horoskopu urodzeniowego wg metody Lilly/Frawley.

Dlaczego o tym piszę na blogu dedykowanemu astrologii medycznej? Z tego względu, iż według medycyny opartej na patologii humoralnej, temperamenty mają ścisły związek z nadmiarem/niedoborem humorów w ciele. Wzorzec zapisany w horoskopie urodzeniowym będzie towarzyszył, z różnym nasileniem, przez całe życie. U sangwinika(powietrze) może występować nadmiar „krwi”, u flegmatyka(woda) „śluzu”, u choleryka(ogień) „jasnej żółci”, zaś u melancholika(ziemia) „czarnej żółci”. Będzie to istotne w diagnozie przyczyny różnych dolegliwości właściciela horoskopu.