Pytania horarne o wynik egzaminu, część I

Pytania dotyczące powodzenia na egzaminach pojawiły się w podręcznikach astrologii horarnej stosunkowo niedawno. Na próżno szukać tego typu horoskopów w dziełach antycznych, średniowiecznych czy nawet renesansowych. Czołowi astrolodzy przyjęli, że pytanie o wynik egzaminu zalicza się do spraw dziesiątego domu.

John Frawley dochodzi do takiego wniosku poprzez uznanie potencjalnie zdanego egzaminu jako zysk (dom drugi) z wiedzy (dom dziewiąty) [J. Frawley, The Horary Textbook – Revised Edition, s. 258]. Inne podejście reprezentuje Deborah Houlding, dla której wszystkie pytania, które dotyczą swego rodzaju wyroku (ang. judgement), a zatem: Czy wygram sprawę sądową/zostanę przyjęty do pracy/zdam egzamin?, należą do pytań związanych z dziesiątym domem [na podstawie dyskusji: Fb.com].

Tok myślenia Debory Houlding jest mi bliższy, ponieważ nie dość, że nie w pełni zgadzam się z przypisaniem stanu wiedzy kwerenta do domu dziewiątego, to również odliczanie drugiego domu jako zysku z wiedzy w postaci egzaminu brzmi moim zdaniem trochę zbyt metaforycznie jak na astrologię horarną. W tym miejscu przypomina mi się wykład Erika van Slootena, który wyraźnie zaznaczył, że w astrologii tradycyjnej li tylko pierwszy dom reprezentuje kwerenta. Można to przeciwstawić astrologia współczesnej, w której dom drugi reprezentuje system wartości właściciela horoskopu, dom trzeci reprezentuje jego zdolności komunikacyjne, piąty jego kreatywność itd. Czy zgromadzoną przez nas wiedzę aby na pewno reprezentuje dom dziewiąty?

Wiedza to ogół treści utrwalonych w umyśle ludzkim w wyniku kumulowania doświadczenia oraz uczenia się.

Wikipedia na podstawie: Pondel M.: Wybrane narzędzia informatyczne pozyskiwania wiedzy i zarządzania i wiedzą. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 975, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 372.

Wiedza deklaratywna – to taka zawartość pamięci, jaka może być w różnym czasie uświadomiona i zwerbalizowana, a więc wyrażona za pomocą słów. To mogą być wspomnienia, fakty przyswojone w trakcie nauki szkolnej, czy nawet informacje, jakie można sobie wyobrazić wizualnie, przy czym wyobrażenie takie również można opisać w mniej, czy bardziej dokładny sposób za pomocą słów.

Wikipedia

Skoro wiedza, która podlega sprawdzeniu w trakcie egzaminu, jest de facto elementem nas nas samych, osobiście nie widzę powodu, dla którego miała by być reprezentowana w horariuszach przez inny dom niż dom pierwszy. W tym przekonaniu nie jestem odosobniony. Okazuje się, że Culpeper w czterdziestym czwartym aforyzmie dotyczącym astrologii horarnej stwierdził, że pierwszy dom reprezentuje nie tylko życie, usposobienie czy wolę pytającego, lecz także wiedzę, jaką posiada [Nicholas Culpeper, „Dzieło astrologiczne”, cz. 1].

Tylko w oparciu o interpretację tego jedynego domu Nina Gryphon wywnioskowała, że jej mąż – reprezentowany przez porannego, retrogradującego Saturna w Wadze – zda egzamin. Chętnych zachęcam do zapoznania się z horoskopem i komentarzami.