Horoskop wypadku Michaela Schumachera

Wczoraj, o godzinie 11:07 w Meribel, w trakcie narciarskich wakacji, wypadkowi uległ Michael Schumacher – siedmiokrotny mistrz świata kierowców Formuły 1. W ciągu kilku minut został przetransportowany do szpitala, mimo to, jego stan zdrowia oceniany jest jako krytyczny. Horoskop wypadku można potraktować jako horoskop rozpoczęcia choroby, czyli horoskop dekumbitur, o którego interpretacji mówiłem podczas wrześniowego Weekendu z astrologią w 2013 roku. Niebawem, ku mojej ogromnej radości, Polskie Towarzystwo Astrologiczne wyda tłumaczenie traktatu N. Culpepera o interpretacji tego typu horoskopów.

Horoskop wypadku Michaela Schumachera

Horoskop wypadku Michaela Schumachera

Ze względu na to, że jest to metoda astrologii tradycyjnej, nie zamieściłem pozycji żadnych transsaturników, poza Neptunem, ze względu na jego koniunkcję z osią. Nie są one potrzebne do uzyskania rzetelnego osądu. Niestety, nie posiadamy wiarygodnego horoskopu urodzeniowego Schumachera, dlatego poniższa  analiza tak na prawdę nie jest pełna.

W trakcie interpretacji horoskopu dekumbitur skupiamy się przede wszystkim na:

  1. I domu, który reprezentuje osobę chorą.
  2. VI domu, który reprezentuje przypadłość.
  3. VIII dom – ten bierzemy tylko pod uwagę w poważnych stanach, sygnifikuje ewentualną śmierć.
  4. VII i X dom, które sygnifikują kolejno lekarza i terapię.

Jeżeli chcemy zbadać źródło choroby, istotną rolę odgrywa również interpretacja piątego domu.

1. Dom I i inne sygnifikatory poszkodowanego.

W przypadku tego horoskopu powinniśmy zwrócić uwagę na trzy sygnifikatory poszkodowanego:

  • Jowisza – władcę I domu,
  • Wenus – almutena I domu (ascendent w wywyższeniu, troistości i termach Wenus),
  • Księżyc – naturalnego sygnifikatora w horoskopach dekumbitur dla chorych w przypadku schorzeń o charakterze ostrym.

Po przeanalizowaniu ich położenia w horoskopie szybko dochodzi się do wniosku, że Schumacher jest faktycznie w poważnym stanie. Jowisz, chociaż położony w swoim domicylu, jest jednak w retrogradacji, co może oznaczać nawroty choroby, a z pewnością osłabia jego godność przygodną (akcydentalną). Siła planety osłabiona jest również z powodu oblężenia przez malefiki. Kolejny sygnifikator – Wenus – również jest wyraźnie osłabiony przygodnie poprzez obecność w (i to na wierzchołku!) dwunastym domu. Ostatni sygnifikator, Księżyc, nie dość, że znajduje się w znaku swojego upadku, to również w domu upadającym.

2. Dom VI i inne sygnifikatory schorzenia.

Władcą domu VI jest Księżyc, który, jak już wspomniałem, również jest naturalnym sygnifikatorem schorzeń o charakterze ostrym. O tym, że niedomoga będzie trwała długo świadczy obecność Księżyca w znaku stałym (Skorpion) i jego ostatni aspekt – z Saturnem – który również reprezentuje długo ciągnące się choroby. Zgodnie z regułami, powinniśmy przeanalizować również stosunek położenia Księżyca z horoskopu dekumbitur do horoskopu urodzeniowego. Nie tworzy on koniunkcji z żadną z tradycyjnych planet, chociaż pewnie warto odnotować aplikacyjną koniunkcję do urodzeniowej pozycji… Neptuna! Dzielą je niecałe 3 stopnie ekliptyczne.

3. Dom VII – zmień lekarza!

Dom VII w horoskopach dekumbitur reprezentuje lekarzy. Obecność w nim malefika zawsze wiąże się z zaleceniem zmiany lekarza. W horoskopie wypadku Schumachera, w domu tym znajduje się Mars, co już by wystarczyło, by zastanawiać się nad zmianą pierwszego lekarza, ale w tym przypadku Mars znajduje się w Wadze – znaku swojego wygnania – co czyni go jeszcze bardziej złoczynnym i wskazuje na konieczność zmiany. Tak też się stało. Michael Schumacher został przetransportowany na początku do szpitala w Moûtiers, ale po przejściu badań, został na szczęście przewieziony do szpitala w Grenoble, gdzie trafił w ręce specjalistów.

4. Terapia – dom X.

Trudno mówić o wskazanej terapii w tym przypadku, ponieważ horoskop dekumbitur daje wskazówki do prostych, domowych terapii, a takie, w przypadku tak poważnego wypadku, byłyby nieskuteczne. Tutaj wskazana byłaby prawdopodobnie jowialna terapia, ze względu na to, że ostatnim aspektem Księżyca była koniunkcja z Saturnem – Culpeper wskazuje, że Jowiszowe remedia są w takich przypadkach najbardziej wskazane. Dodatkowo, Jowisz rządzi X domem i jest w swojej godności podstawowej.

5. Czyhająca śmierć? Analiza domu VIII.

To kolejna chwila w analizie horoskopu dekumbitur, gdzie niezwykle przydatny byłby wgląd w horoskop urodzeniowy, by mieć pewność co do słuszności werdyktu. Przy rozważaniu możliwości ewentualnej śmierci w wyniku schorzenia, należy wrócić do punktu pierwszego i siły planet sygnifikujących poszkodowanego. Wszystkie one były w jakiś sposób osłabione (nadzieję daje fakt, że tylko Księżyc poprzez znak, pozostałe przygodnie, a więc, jeżeli dać im zdecydowanie więcej czasu – wzmocnią się). Do rozważań o śmierci należy uświadomić sobie, że poza władcą domu VIII – a więc Wenus, do której aplikuje Księżyc – istotny jest również władca domu IV – Merkury. Zajmuje on bardzo charakterystyczne położenie: jest cazimi, w sercu Słońca, co jest według klasyków najsilniejszym wzmocnieniem planety. Brak tutaj jednoznacznych, wyraźnych wskazań świadczących o zbliżającej się śmierci Michaela Schumachera: Wenus ani Merkury nie uszkadzają władcy ascendentu – Jowisza, z Księżycem zaś tworzą jedynie sekstyl, chociaż z bardzo niekorzystną recepcją. Spojrzenie w horoskop urodzeniowy oraz aktualny solariusz zdecydowanie ułatwiłoby przychylenie się ku konkretnemu wnioskowi.

Warto przeanalizować dni krytyczne, w tym przypadku szesnastą harmoniczną dla Księżyca, czyli aspekty, które będzie tworzył co 22,5 stopnia (1/4 kwadratury). W chwili wypadku Księżyc znajdował się na 25°30′ Skorpiona, zatem najbliższym punktem jest 18 stopień Strzelca (noc 30/31 grudnia), który nie jest aspektowany przez żadne planety. Kolejny punkt – 10°30′ Koziorożca (1 stycznia 2014) – to kwadratura z Marsem, co, niestety, dobrze nie wróży. Dodatkowo, Księżyc będzie osłabiony również poprzez koniunkcję ze Słońcem, gdyż pierwszego stycznia przypada nów w Koziorożcu. Są to wyraźnie groźne wskazania (słowo „kryzys”, którym nazywa się dni, w trakcie których przypadają pochodne kwadratur Księżyca do pozycji z czasu dekumbitur, jest tu wyjątkowo na miejscu), które potencjalnie mogą mieć tragiczne skutki, stąd bardzo ważne jest, by w tym okresie był szczególnie dobrze monitorowany i zachowany w farmakologicznej śpiączce i ochłodzeniu mózgowia celem obniżenia metabolizmu. Kolejne dwie ćwierćkwadratury (3° Wodnika i 25°30′ Wodnika) nie odbierają żadnych decydujących aspektów. Dalszej analizy już nie podejmuję, zobaczymy, co przyniesie czas.

Z pewnością wrócę jeszcze do tego horoskopu. Być może zamieszczę też informacje o horoskopach operacji, jednak na razie brakuje zarówno konkretnych informacji w mediach (konkretne godziny rozpoczęcia) oraz… wolnego czasu.