William Lilly – O temperamencie ciała, jakościach planet i znaków zodiaku

Christian Astrology, Księga III, Rozdział CVI
O temperamencie ciała, prajakościach planet i znaków zodiaku

Wielka i rozmaita jest różnorodność temperamentów, zarówno odnosząca się do gatunku jak i jednostek; za nieskończoną brana jest mnogość dobrych humorów oraz cnót znajdujących się w ciele człowieka, wynikająca z usposobienia rodziców, poszczególnych i rozmaitych położeń gwiazd i ich oddziaływań między sobą. Są jednak cztery główne humory w ciałach istot żywych(1), tak więc są i cztery główne temperamenty odpowiadające im: sangwiniczny – umiarkowanie gorący i wilgotny, flegmatyczny, który jest wilgotny i zimny, choleryczny, który jest gorący i suchy, melancholijny, który jest zimny i suchy.

Te cztery temperamenty, kompleksje(2) lub humory są poznane na podstawie prajakości i natury sygnifikatorów temperamentu, ich wzajemnego wymieszania się, na podstawie świadectw [obecności] wszystkich czterech jakości wedle pewnej metody, gorąca, zimna, wilgoci i suchości.

Sygnifikatorami temperamentu są:

 • Po pierwsze, ascendent i jego władca
 • Po drugie, planeta lub planety położone na ascendencie lub węzły księżycowe lub planety tworzące ścisły aspekt(3) do ascendentu
 • Po trzecie, Księżyc i planeta lub planety, które tworzą z nim aspekt w obrębie połowy orby
 • Po czwarte, Pora roku lub znak, w którym znajduje się Słońce
 • Po piąte, Władca horoskopu(4)

Jakości sygnifikatorów i znaków, w których się znajdują, winny być należycie przeanalizowane. Nie możesz przy tym zapomnieć, że jeśli Saturn lub Mars tworzą z ascendentem lub Księżycem maleficzny aspekt, mieszają one swoje ekstremalne jakości z temperamentem człowieka, [obliczonym na podstawie pozostałych świadectw].

Planety

Księżyc

 • Od nowiu do 1 kwadry – gorący i wilgotny
 • Od 1 kwadry do pełni – gorący i suchy
 • Od pełni do 2 kwadry – zimny i suchy
 • Od 2 kwadry do nowiu – zimny i wilgotny

Słońce jest oceniane zgodnie z porą roku:

 • wiosna (Baran, Byk, Bliźnięta) – gorące i wilgotne
 • lato (Rak, Lew, Panna) – gorące i suche
 • jesień (Waga, Skorpion, Strzelec) – zimne i suche
 • zima (Koziorożec, Wodnik, Ryby) – zimne i wilgotne

Natura znaków

Baran, Lew, Strzelec – troistość ognia, gorący i suchy, Choleryk
Byk, Panna, Koziorożec – troistość ziemi, zimny i suchy, Melancholik
Bliźnięta, Waga, Wodnik – troistość powietrza, gorący i wilgotny, Sangwinik
Rak, Skorpion, Ryby – troistość wody, zimny i wilgotny, Flegmatyk

Rozważ jakości sygnifikatorów i znaków, zbierz świadectwa dla każdej z czterech prajakości, czyli Gorąca, Wilgoci, Zimna, Suchości i na tej podstawie osądź kompleksję.

Jeżeli przeważają gorąco i wilgoć, osoba jest sangwinikiem, jeżeli zimno i wilgoć, jest ona flegmatykiem, jeżeli gorąco i suchość, cholerykiem, jeżeli zaś zimno i suchość, melancholikiem.

Musisz uważnie zająć się zbieraniem świadectw [obecności] czterech humorów, [czterech prajakości:] ciepła, wilgoci, zimna i suchości. Może bowiem zdarzyć się, że jakości planet oraz znaków zdobędą taką samą ilość świadectw i jedna będzie miała tyle świadectw gorąca, co inna świadectw zimna. W takim przypadku jakości te znoszą się wzajemnie i nie zliczamy ich przy obliczaniu temperamentu. Gdy jedna planeta jest władcą zarówno horoskopu i ascendentu(5), powinieneś policzyć jej świadectwo trzykrotnie. Przy Księżycu na ascendencie, jego świadectwo[o temperamencie człowieka] będzie dwukrotne lepiej wyeksponowane.

Przypisy:

1 – istot żywych (living soul), termin ten znajduje się w Księdze Rodzaju (Rdz 2, 7). W wersji angielskiej (na podstawie: http://erv.scripturetext.com/genesis/2.htm ) werset ten brzmi: „And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.„. W Biblii Tysiąclecia ( http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=2#W7 ) ten sam fragment wygląda następująco: „wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.
2 – kompleksja (łac. complexio, ang. complexion) –  Terminem łacińskim posłużyła się dr Paulina Piotrowska: „Dopóki bowiem nie udowodniono racjonalnie, że gwiazdy pozostają bierne w stosunku do natury człowieka i są jedynie ciałami, a nie bóstwami, wierzono, że oddziałują one na naturę człowieka i jego complexio, czyli strukturę żywiołów w organizmie, a zatem i ich jakości.” (fragment rozprawy doktorskiej Pauliny Piotrowskiej „Studia nad Disputatio contra iudicium astrologorum Marsilia Ficina” obronionej w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, źródło: fanpage Polskiego Towarzystwa Astrologicznego). Jak podają anglojęzyczni wikipedyści ( http://en.wikipedia.org/wiki/Complexion ): Complexion was defined as “that quality which results from the mutual interaction and interpassion of the four contrary primary qualities residing within the elements. These elements are so minutely intermingled as each to lie in very intimate relationship to one another. Their opposite powers alternately conquer and become conquered until a quality is reached which is uniform throughout the whole: this is the complexion.”
3 – planety tworzące ścisły aspekt (in partile aspecting) – planety na tym samym stopniu w stosownych znakach w zależności od aspektu
4 – Władca horoskopu (Lord of Geniture) – planeta, mająca najwięcej godności w 5 punktach horoskopu: ascendencie, medium coeli, miejscu położenia Słońca i Księżyca oraz Punkcie Szczęścia
5 – planeta jest władcą zarówno horoskopu i ascendentu (Lord of Geniture and Horoscope) – władcą horoskopu jest planeta, mająca najwięcej godności w 5 punktach horoskopu:  ascendencie, medium coeli, miejscu położenia Słońca i Księżyca oraz Punkcie Szczęścia

Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

LogoPTANie pochwaliłem się jeszcze na swoim blogu, więc nadrabiam zaległości!

15 kwietnia 2013 roku oficjalnie została uruchomiona Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Jako jeden z inicjatorów, zostałem poproszony o koordynowanie tym projektem. Od tego czasu, dzięki sprawnej i solidnej pracy zespołowej(patrz: Zespół redakcyjny), udało nam się wprowadzić ponad 85 horoskopów związanych z dziejami Polski i Polakami. Jest mi niezwykle miło, że mogę partycypować w tym przedsięwzięciu, ponieważ długo wyczekiwałem polskiej odpowiedzi na anglojęzyczny astrodatabank, a teraz sam mogę ją współtworzyć…

Na stronie głównej umieściliśmy adres mailowy służący do korespondencji z redakcją. Tą drogą skontaktowali się z nami Genny i Stary Bosman, którzy regularnie wysyłają nam cenne informacje uzupełniające wprowadzone biografie i dane do kolejnych wpisów. Wasza pomoc jest dla całego zespołu niezwykle cenna! Dziękujemy!
Równie nieocenione jest wsparcie ze strony Jarosława Gronerta, który wciąż dostarcza nam dużo cennych horoskopów, m.in. większość królów Polski.

Każdego dnia za pośrednictwem fanpage’u na facebooku informujemy o zamieszczonych nowych horoskopach, dlatego nasi czytelnicy są zawsze na bieżąco z naszymi pracami.

Fragment przykładowego wpisu w Bazie horoskopów PTA - Henryk Sienkiewicz

Fragment przykładowego wpisu w Bazie horoskopów PTA – Henryk Sienkiewicz

W kolejnym wpisie umieszczę moje tłumaczenie rozdziału „Christian Astrology” dotyczące obliczania temperamentu. Swego czasu wrzuciłem jego opracowanie z uwzględnieniem wskazówek Johna Frawleya, tym razem będzie to, na ile to możliwe, wierne tłumaczenie pierwowzoru.