Śmierć w horoskopie Margaret Thatcher – przegląd technik predykcyjnych

By work provided by Chris Collins of the Margaret Thatcher Foundation (Margaret Thatcher Foundation) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

W ostatnich dniach umarła Margaret Thatcher. Ta przykra chwila miała miejsce ósmego kwietnia o godzinie 11:28. Żelazna dama od wielu lat chorowała, jednak przyczyna śmierci była nagła – udar mózgu.
Już sam horoskop urodzeniowy M. Thatcher jest szalenie ciekawy choćby przez koniunkcje najważniejszych punktów do gwiazd stałych, np. Księżyca i Regulusa, Merkurego i Arktura oraz Marsa i Winogrodnika (Vindemiatrix/Almuredin). O horoskopie urodzeniowym i relokowanym można przeczytać artykuł na stronie Jarosława Gronerta: http://jarekgronert.pl/horoskop-margaret-thatcher

Horoskop urodzeniowy Margaret Thatcher.  żródło: http://www.astro.com/astro-databank/Thatcher,_Margaret

Horoskop urodzeniowy Margaret Thatcher.
żródło: http://www.astro.com/astro-databank/Thatcher,_Margaret

Jako, że posiadamy precyzyjnie podaną godzinę śmierci, trudno nie pokusić się o próbę odnalezienia tego wydarzenia w horoskopie urodzeniowym. Jest to także dobra okazja by przyjrzeć się popularnym metodom predykcyjnym.

Najpierw należy odnaleźć sygnifikatory śmierci. Niewątpliwie, będą nimi:

  • Władca domu VIII,
  • Władca Punktu Śmierci (6°23′ Panny),
  • Anareta – różni autorzy podają różne definicje, przyjmę, że planeta będąca w najściślejszym nieharmonijnym aspekcie (w przypadku malefików – także koniunkcja) z hylegiem – w tym horoskopie: Słońcem.

Wszystkie powyższe trzy warunki spełnia Merkury, dlatego można spodziewać się, że będzie on w jakiś sposób podkreślony w czasie jej śmierci. Jak? Zanim się przekonamy(choćby w przypadku dyrekcji prymarnych i tranzytów), przyjrzyjmy się kolejnym technikom predykcyjnym.

1. Władcy troistości

Kondycja władcy troistości dominującego światła jest najbardziej ogólną metodą predykcyjną. Opisuje ona jakość życia i powodzenie w kolejnych trzech jego częściach. Margaret Thatcher urodziła się za dnia, dlatego ocenie podlegają władcy troistości, w której znajduje się Słońce. Pierwszy etap opisany jest zatem przez Saturna, drugi przez Merkurego, a ostatni etap życia przez Jowisza. W horoskopie urodzeniowym Jowisz znajduje się w znaku swojego upadku(Koziorożcu) i poza swoją sektą(jest planetą dzienną, a znajduje się za dnia pod horyzontem). Nie jestem pewien, jaki system domów powinien być używany przy stosowaniu tej techniki – jeżeli domów równych znakom – Jowisz znalazłby się w domu upadającym. Tak fatalna kondycja trzeciego władcy troistości Słońca wskazuje, że ostatni etap życia będzie, najogólniej mówiąc, problematyczny. Inny sposób oceny trzech etapów życia podaje Bonatti, tutaj rozpatrujemy troistości ascendentu. Również w tym przypadku trzeci władca – Księżyc – jest w słabym położeniu: jest peregrynem, poza swoją sektą, w domu upadającym.

W tym miejscu warto odnotować, że Żelazna Dama od kilku lat cierpiała na kilka dolegliwości, w tym bardzo przykrą demencję.

2. Dyrekcje prymarne
— tekst ulegnie zmianie, ponieważ wystąpiły w nim błędy obliczeniowe —

3. Progresje sekundarne

Progresywny Księżyc znajduje się na 6°10′ Skorpiona w XII domu. W znaku swojego upadku przebywał od połowy października ubiegłego roku. W drugiej połowie grudnia 2012 roku, Margaret Thatcher trafiła do szpitala i przeszła zabieg usunięcia narośli z pęcherza moczowego.

4. Profekcje

Profekcyjnym władcą roku jest Saturn, jednak nie spodziewałbym się jego specjalnego podkreśleniach, ponieważ władca roku zazwyczaj bardziej zwraca uwagę na strefę życia, które przykuwa szczególną uwagę w bieżącym roku, nie zaś na nagłe wydarzenia. Gdyby śmierć była wywołana długotrwałą chorobą, bez wątpienia taki władca roku dobrze by to sygnifikował.

Miesięczne profekcje Księżyca – niezwykle ważnego dla zdrowia – prowadzą do znaku Byka, a Wenus była w czasie jej śmierci w wysoce niefortunnym dla siebie znaku Barana, w dodatku w koniunkcji z maleficznym Marsem. W horoskopie urodzeniowym Wenus jest peregrynem w I domu.

5. Lunariusz

Gdy spojrzymy na lunariusz, nie ma większych wątpliwości, że czas ten był ogromnym zagrożeniem dla jej życia.

Lunariusz(relokowany na Londyn) Margaret Thatcher obliczony na miesiąc jej śmierci.

Lunariusz (relokowany na Londyn) Margaret Thatcher obliczony na miesiąc jej śmierci.

Ascendent lunariusza (podobnie zresztą jak miesięczne profekcje ascendentu) jest w kwadraturze z analogicznym miejscem horoskopu urodzeniowego. Merkury znajduje się w opozycji do urodzeniowego Punktu Śmierci. Na 23°07′ Wagi położony jest Imum Coeli („zakończenie spraw”) lunariusza, stopień ten nakłada się na urodzeniową pozycję Merkurego (23°46′) i antiscia lunariuszowego Merkurego (22°20′) . Punkt Śmierci obliczony dla lunariusza znajduje się na maleficznym Ogonie Smoka.

6. Tranzyty

Idąc dalej, do tranzytów, istotny wydaje się być:

  • tranzyt Urana w opozycji do urodzeniowego Marsa,
  • tranzyt Słońca, który znajdował się naprzeciwko swojej urodzeniowej pozycji,
  • tranzyt Merkurego, który tworzył kwinkunks ze Słońcem (2 dni wcześniej) oraz koniunkcję z urodzeniowym Uranem.

Ostatni aspekt został uruchomiony o poranku tranzytem Księżyca.

Margaret sporo chorowała w ostatnich latach, jednak wylew nie jest chorobą, która rozwija się tygodniami – on po prostu się dzieje nagle – dlatego pominąłbym decydujące znaczenie tranzytów planet zewnętrznych (zwłaszcza Plutona, który uściślił się ok. 3 miesięcy temu) na samą okoliczność wylewu.

Zdaję sobie sprawę, że powyższa analiza jest daleka od ideału. Chciałem jednak tą publikacją zachęcić czytelników do eksperymentowania ze znanymi narzędziami i sięgania po nowe (często jednocześnie stare, czyli tradycyjne) metody. Mierzi mnie przepowiadanie przyszłości w oparciu jedynie o tranzyty, co często spotyka się na forach internetowych. Astrologia predykcyjna jest wiedzą na tyle szeroką, że sprowadzanie jej możliwości tylko do jednej techniki, jest jawnym zamachem na jej bogactwo.

Jak zawsze, zachęcam do komentowania i dzielenia się Waszymi spostrzeżeniami (także wytykania mi błędów! 🙂 ). Jeżeli pierwszy raz spotykasz się z przedstawionymi tu technikami astrologii tradycyjnej, więcej informacji w języku polskim znajdziesz w książce dra Piotra Piotrowskiego „Reguły astrologii tradycyjnej”.

Aforyzmy związne ze zdrowiem. „Centiloquium” Ptolemeusza.

Zapraszam do zapoznania się lub przypomnienia sobie aforyzmów przypisywanych Ptolemeuszowi zawartych w „Centiloquium” – popularnemu, swego czasu, zbiorowi 100 zasad interpretacji horoskopów. Jego pierwsze tłumaczenie opublikowane zostało w Polskim Kalendarzu Astrologicznym na rok 1937, można się z nim zapoznać się także w trakcie lektury książki Leona Zawadzkiego „Ariadna. Wyrocznia. Kurs praktycznej interpretacji horoskopu” wydanej w 2000 roku, bądź na stronie http://www.logonia.org/archiwalia/passwd/astrologia/as4-6.htm

Poniżej zamieszczam jedynie te reguły, które dotyczą zdrowia, choroby i śmierci. Zachowałem oryginalną numerację, by zainteresowani mogli łatwiej odnaleźć je, przeglądając cały zbiór.

1. Każda przepowiednia winna być oparta zarówno na doświadczeniu, jak też na tradycji. Nikt – nawet mędrzec – nie potrafi uchwycić wszystkich form wydarzeń, konstelacje bowiem odsłaniają zaledwie ideę przewodnią danego wypadku, nigdy zaś jego sprecyzowaną postać. Praktykujący astrolog winien dlatego przede wszystkim przyswoić sobie zdolność wnioskowania. Lecz tylko natchnieni przez Bóstwo potrafią przepowiadać szczegóły.

2. Gdy badacz zechce wglądnąć w oczekiwane wydarzenie – nie znajdzie zasadniczej różnicy między samym wydarzeniem, a jego ideą.

3. Każde wydarzenie czy też wypadek znajduje się zaznaczony przez gwiazdy w horoskopie urodzeniowym.

5. Człowiek, znający naturę gwiazd, zdolny jest odwrócić niektóre z ich wpływów, oraz przygotować się z góry na mające nastąpić wydarzenia.

6. Wyboru dni i godzin [najodpowiedniejszych dla przeprowadzenia jakiegoś przedsięwzięcia – horoskopia godzinowa przyp.tłum.] dokonywać należy na podstawie pomyślnych dat natywnika. Gdy czas nie sprzyja, wybór nie będzie pożyteczny, bez względu na charakter wydarzenia, którego dotyczy.

7. Zmiennego wpływu gwiazd nie potrafi zrozumieć, kto pierwej nie przyswoił sobie wiedzy o związkach i odmianach, istniejących w przyrodzie.

8. Mędrzec udoskonala oddziaływanie nieba, podobnie jak rolnik – przez uprawę – udoskonala przyrodę.

19. Skuteczności przeczyszczenia przeszkadza koniunkcja Księżyca z Jowiszem.

20. Nie przebijaj żelazem tej części ciała, która pozostaje pod władzą znaku, zajmowanego w danej chwili przez Księżyc.

21. Gdy Księżyc znajduje się w Skorpionie lub w Rybach, środki przeczyszczające mogą być z pożytkiem stosowane, ale pod warunkiem, że władca ascendentu tworzy aspekt z planetą, położoną pod ziemią. Jeśli natomiast pozostaje w związku z planetą, znajdującą się nad ziemią, przyjęte lekarstwo zostanie zwrócone.

24. Jeśli zaćmienie Słońca lub Księżyca przypada w narożnikach natywnika względnie w horoskopie rocznym – wpływ jego jest zgubny. Następstwa zaś występują, od miejsca, na przestrzeni między ascendentem a punktem zaćmienia. I jak w słonecznym zaćmieniu rok liczony jest za godzinę, tak w księżycowym za godzinę uważany jest miesiąc.

27. Wenus nadaje piękne kształty tej części organizmu, którą rządzi znak, zajmowany przez nią w natywniku. To samo można powiedzieć o innych planetach.

29. Gwiazdy stałe niekiedy mają na los wpływ zadziwiająco pomyślny; zazwyczaj jednak działanie ich jest ujemne, chyba że planety również zapowiadają szczęście.

37. Jeśli Panna lub Ryby znajdują się na ascendencie, urodzony sam przyczyni się do swego wywyższenia. Lecz jeśli Baran lub Waga tamże się znajduje, spowoduje swoją rychłą śmierć. Inne znaki należy rozpatrywać w tym samym sensie. [Rychła śmierć – oznacza, że tryb życia urodzonego przyspieszy jego koniec – przyp. tłum.]

42. Jeśli choroba zaczyna się podczas pobytu Księżyca w znaku zajmowanym w chwili urodzenia przez złoczyńcę lub w kwadracie albo opozycji do takiego znaku – będzie bardzo poważna, a gdy nadto złoczyńca tworzy aspekt z wymienionym znakiem, wprost groźna. Nie ma natomiast żadnego niebezpieczeństwa, gdy Księżyc znajduje się w miejscu zajmowanym w momencie urodzenia przez dobroczyńcę.

44. Zły to znak, gdy ascendent chorej osoby sprzeciwia się układom natywnika i gdy przy tym nie działa żaden dobroczyńca.

51. Znak, w którym znajduje się Księżyc w chwili urodzenia, uważaj za ascendent horoskopu poczęcia, zaś znak, w którym Księżyc mógł się znajdować w chwili zapłodnienia lub przeciwległy doń, przyjmij za znak wschodzący podczas urodzenia.

52. Ludzie wysokiego wzrostu mają swoich władców natywnika w wywyższeniu, a ascendenty w początkach domów; natomiast władcy ludzi niskiego wzrostu znajdują się w poniżeniu, względnie w pozycji bez znaczenia. Należy również zwrócić uwagę, czy znak jest prosty czy pochyły.

53. Władcy natywnika ludzi smukłych i szczupłych nie mają dużej szerokości, natomiast ludzi grubych i tęgich posiadają ją, przy czym, gdy szerokość jest południowa, urodzony jest aktywny, gdy północna – nieaktywny.

56. Gdy Księżyc znajduje się w pierwszej kwadrze, rozluźniając swą koniunkcję ze Słońcem, soki żywotne zaczynają się wznosić , który to stan trwa aż do drugie kwadry. Podczas pozostałych kwadr opadają one i ściągają się.

57. Jeśli podczas choroby siódmy dom i jego władca są skaleczone, zmień lekarza.

59. Zanim oznajmisz, że nieobecna osoba zostanie zraniona, zbadaj wpierw, czy nie będzie jej puszczana krew; zanim oznajmisz, że znajdzie skarb, zbadaj wpierw, czy nie otrzyma własnego depozytu – bowiem układy tych rzeczy są do siebie wielce podobne.

60. W wypadkach choroby obserwuj progresję Księżyca w narożnikach figury o 16 bokach. Jeśli te narożniki są uwrażliwione, jest to pomyślny znak dla chorego; gdy zaś skaleczone – niepomyślny. [O planetach mówi się, że są uwrażliwione, gdy znajdują się w dobrych aspektach – przyp.tłum.]

61. Księżyc oznacza sprawy cielesne, które go też pod względem ruchu przypominają.

64. Po ustaleniu władcy wydarzenia, zbadaj jego siłę w rocznym horoskopie lub w ascendencie lunacyjnego i na tej podstawie przepowiadaj.

66. Nie bierz żadnej profekcji oddzielnie, lecz w związku z właściwościami i natężeniem planet.

67. Lata tracą swoje znaczenie wskutek niedołęstwa człowieka.

68. Złoczyńca, gdy poranny, oznacza wypadek; gdy wieczorny – chorobę.

69. Urodzony będzie miał słaby wzrok, gdy Księżyc w jego natywniku tworzy opozycję do Słońca i pozostaje w związku z mgławicowymi gwiazdami. Gdy zaś znajduje się on w zachodnim , obaj złoczyńcy we wschodnim, a Słońce również w jednym z narożników – urodzony przyjdzie na świat ślepym, albo wcześnie straci wzrok.

70. Obłęd powstaje, gdy Księżyc nie ma kontaktu z Merkurym. Jeśli żaden z nich nie tworzy aspektu z ascendentem, zaś Saturn zajmuje ów narożnik w nocy, a Mars w dzień, zwłaszcza w Raku, Pannie lub Rybach – zachodzi możliwość opętania.

71. Słońce i Księżyc w znakach męskich – w natywniku mężczyzny działają harmonijnie, zaś w natywniku kobiety zwiększają swe znaczenie. Mars i Wenus rano są męskie, wieczorem – żeńskie.

73. Jeśli Słońce znajduje się w koniunkcji z Głową Meduzy i nie tworzy aspektu z żadną dobroczynną gwiazdą, jeśli przy tym żaden dobroczyńca nie znajduje się w ósmym domu, a władca warunkowego Księżyca i Słońca tworzy opozycję lub kwadrat do Marsa – urodzony zostanie ścięty. Jeśli Słońce i Księżyc górują, będzie kaleką, gdy zaś kwadratowy aspekt pochodzi od Bliźniąt lub Ryb – poddać się będzie musiał amputacji dłoni i stóp.

74. Wschodzący Mars daje zazwyczaj bliznę na twarzy.

75. Jeśli Słońce znajduje się w koniunkcji z władcą ascendentu w Lwie, a Mars nie ma żadnych przywilejów, zaś ósmy dom nie zawiera żadnego dobroczyńcy – urodzony zginie w płomieniach.

76. Jeśli Saturn zajmuje środek nieba, a warunkowe Księżyc i Słońce pozostają względem niego w opozycji, urodzony zginie w ruinach domu, przyjąwszy, że znak na niższym południku jest znakiem ziemskim. Jeśli będzie znakiem wodnym – zostanie uduszony przez ludzi albo zginie na stryczku lub pod biczem. Gdy natomiast w ósmym domu znajduje się jakiś dobroczyńca, nie spotka go gwałtowna śmierć, aczkolwiek przejdzie blisko niego.

77. Profekcji ascendentu dokonuje się dla zbadania spraw dotyczących ciała; profekcji punktu szczęścia dla zbadania wewnętrznych okoliczności, profekcji Księżyca dla zbadania związku między ciałem i duchem; wreszcie profekcji środka nieba dla zbadania zajęcia lub zawodu.

80. Jeśli Wenus znajduje się w koniunkcji ze Słońcem, a siódmy odcinek nie zawiera władcy domu – urodzony będzie nielegalnego pochodzenia.

86. Słońce jest źródłem siły życiowej, Księżyc – siły naturalnej.

90. Jeśli sygnifikator tworzy aspekt z ascendentem, ukryte wydarzenie lub przedmiot będą miały naturę podobną do ascendentu; gdy zaś ascendent nie tworzy aspektu – natura wydarzenia zbliżona będzie do charakteru miejsca, w którym znajduje się sygnifikator. Władca godziny wskazuje jego barwę, miejsce Księżyca jego czas; jeśli nad ziemią: będzie rzeczą nową; jeśli pod ziemią – starą. Punkt szczęścia wskazuje jego jakość, długość względnie krótkość. Władcy granic, oraz spodu i środka nieba, jako też Księżyc określają jego istotę i znaczenie. [granice = termy]

91. Jeśli władca chorej osoby jest spalony – zły to znak, zwłaszcza przy skaleczonym punkcie szczęścia.

92. Saturn na wschodzie i Mars na zachodzie nie są zbytnio szkodliwi dla chorej osoby.